Ông Trump và cuộc giải cứu công dân Mỹ

Nhiều câu hỏi được đặt ra trước quyết định thả người bất ngờ của Triều Tiên. công…