Lòng dân đã không còn, cố giữ ghế dễ lật thuyền

 Chúng tôi đang ở đây để chống lại Mugabe. Ông ấy phải ra đi ngay hôm nay…