VN lên tiếng về phát ngôn của ứng viên ngoại trưởng Mỹ

Năm 2017 sẽ chứng kiến nhiều hoạt động đối ngoại của Việt Nam, trong đó tổ chức…