Trung Quốc: 20 ngày ‘hạ gục’ 30 quan tham

Chỉ trong 20 ngày sau khi Đại hội 19 bế mạc, trang web của UBKTKLTW đã thông…