Tổng thống Hàn Quốc đã trao cho ông Kim Jong-un kế hoạch hội nhập kinh tế 2 miền

Ông Moon Jae-in kỳ vọng, “bản đồ kinh tế mới của bán đảo” sẽ đặt nền tảng…