Một quốc gia cấm vợ chồng ly hôn, bí mật đằng sau thực sự cảm động

Có lẽ nhiều người đã nghe nhiều về ‘Hợp đồng hôn nhân’. Tuy nhiên, kiểu hợp đồng…