Ông Cao Sỹ Kiêm: “Thiệt hại hàng nghìn tỷ là vì chưa làm đã tham nhũng”

Theo Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm nhận định, thua lỗ ở nhiều dự án một phần do…