Tehran nhắn Mỹ: “Hãy đem giấc mơ kiểm tra căn cứ quân sự của Iran xuống… địa ngục”

Iran đã liên tục từ chối các chuyến thăm của đại diện LHQ tới các căn cứ…