Việt Nam nên lưu ý điều gì qua phát biểu của 2 ông Donald Trump và Tập Cận Bình?

Với Việt Nam, phát biểu này của Tổng thống Donald Trump có ý nghĩa gợi mở rất…