Phí “bôi trơn” đẩy doanh nghiệp vi phạm pháp luật?

“Hoa hồng”, “tiền lót tay”… là những loại chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải…