Vụ VN Pharma: Thủ tướng chỉ đạo thanh tra Bộ Y tế

Thủ tướng nhấn mạnh việc thanh tra phải rất nghiêm túc, nhất là đối với vấn đề…