Thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh như thế khi trả lời chất…