Quan lộ. Tài sản. Hậu vận và di sản

Cuối cùng thì người đã có phát ngôn ấn tượng: “Từng mét đất của thành phố Đà…