NATO – Thổ Nhĩ Kỳ: Lý do quan hệ xuống dốc không phanh

Tuần qua, quan hệ giữa NATO và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trượt thêm một khoảng dài…