Trung Quốc sẽ viện trợ cho Campuchia 100 xe tăng, xe bọc thép

Thông thường các viện trợ quân sự của Trung Quốc sẽ đi kèm với dịch vụ hỗ…