Donald Trump “quân vô hí ngôn”, Kim Jong-un già néo dễ đứt dây

Donald Trump không phải “chính khách nghiệp dư”, mà là nhà đàm phán lão luyện. Ông Kim…