Ai đang dối Đảng, lừa dân?

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: “Tôi biết, có nhiều trường hợp báo chí đề cập…