Đăng ký cấp thẻ căn cước: Công dân không phải làm thủ tục, nộp lệ phí

Phó Cục trưởng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về…