1 sở có 6 Phó Giám đốc tại Bình Định: Lịch sử có thể thay đổi được

Thời gian qua, dư luận vô cùng bức xúc vì sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…