Xã phê “xấu” vào lý lịch: Cần làm rõ khoản tiền dân phải đóng góp

“Phó Chủ tịch xã sai khi phê “xấu” vào lý lịch chỉ là phần nổi câu chuyện….