Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy ‘mất tích’: Quản lý cán bộ lỏng lẻo?

“Với những cá nhân có “dấu hiệu nghi vấn” vi phạm pháp luật thì phải đưa ngay…