Việt Nam chế tạo thành công thiết bị giả đạn tên lửa hành trình chống hạm

Nhóm kỹ sư trẻ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự mới đây đã chế…