Thầy giáo 16 năm xin rời biên chế, chuyển nghề tổ chức sự kiện

Anh Đoàn Hùng Cường, từng là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu…