Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức TQ

Ngày 8-1, Ban Đối ngoại Trung ương đã ra thông báo về chuyến thăm chính thức Trung…