Quản lý taxi theo màu sơn: Hà Nội đang “áp đặt” doanh nghiệp?

Dự thảo có quy định thống nhất màu sơn taxi đang gây nhiều luồng ý kiến trái…