Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2016 khoảng 50 triệu đồng

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2016 ước tính là 2.200 USD (xấp…