Tổ công tác của Thủ tướng sẽ giúp tránh việc “bắn chim trên trời”

(Thời sự trong ngày) – Nói về việc lần đầu tiên có Tổ công tác của Thủ tướng,…