Vụ VN Pharma: Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc

Toàn bộ cuộc thanh tra kéo dài trong 60 ngày, không kể các ngày nghỉ. Sáng nay,…