Bán đảo Triều Tiên từ bờ vực chiến tranh đến khát vọng hòa bình

Ông Kim Jong-un đã “làm nên lịch sử” khi bước qua Vĩ tuyến 38; ông Moon Jae-in…