Singapore bán burger “kimchi cao bồi” đặc biệt nhân thượng đỉnh Mỹ-Triều

Để chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, một nhà hàng tại Singapore đã quyết định bán…