Điều gì được chờ đợi ở cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này?

Hiện nay, Hàn Quốc được cho là thích hợp nhất để đưa tiến trình phi hạt nhân…