California chính thức thành ‘tiểu bang trú ẩn’ cho người nhập cư bất hợp pháp

Tiểu bang California hôm 1/1 đã chính thức trở thành “tiểu bang trú ẩn” đầu tiên của…