Gần 40 thủ tục hành chính cần có sổ hộ khẩu

Hiện nay, trong lĩnh vực quản lý của UBND xã, huyện và công an có 39 thủ…