Chiến thắng trong hiện tại và thất bại mãi mãi trong cuộc đời của những người thứ ba chen vào một hạnh phúc trọn vẹn

Phá vỡ một tổ ấm hạnh phúc, tranh giành một người chồng, cướp đi một người cha….