Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới qua điện thoại

Công an TP.HCM mới đây đã đưa ra cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn mới…