“Không bỗng dưng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú”

Trịnh Xuân Thanh chính là mắt xích quan trọng nhất trong việc mở rộng điều tra vụ…