ĐBQH nói gì về hiện tượng 44/46 cán bộ đều làm lãnh đạo?

Nói về hiện tượng 44/46 cán bộ ở một sở làm lãnh đạo, các ĐBQH cho rằng…