‘Ông Võ Kim Cự nên công khai xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân’

ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng: “Ông Võ Kim Cự nên công khai xin lỗi Đảng, xin…