Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên bắn tên lửa khi người dân thiếu ăn

Các nước thành viên Liên Hợp Quốc ngày 14/11 đã lên án Triều Tiên vì tiến hành…