[Độc quyền] Nga đang đàm phán bán trực thăng Ansat và chào hàng Mi-28, Mi-35 cho Việt Nam

Đó là khẳng định của ông Andrey Boginsky – Tổng Giám đốc Russian Helicopters khi nói về…