Tàu chở đậu nành Mỹ tới Trung Quốc chuyển hướng sang Việt Nam, Hàn Quốc

Ba chuyến tàu chở đậu nành của Mỹ định sang Trung Quốc nhưng cuối cùng đã chuyển…