BTV Hữu Bằng nói về chuyện thu nhập ở VTV

Quen thuộc trong các bản tin Thời sự 19h, BTV Hữu Bằng vô tình gắn mình với…