Quyết định bất ngờ của Triều Tiên với các cuộc tuần hành chống Mỹ thường niên

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên ấm lên sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo…