Phản ứng của dân mạng trước câu hỏi: “Có nên kết hôn ở tuổi xế chiều?”

Trước câu hỏi: “Có nên kết hôn ở tuổi xế chiều?”, không ít người đã bày tỏ…