Phá đường dây vận chuyển 57kg cần sa từ Mỹ về Việt Nam

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển cần…