Trong nguy khốn lời cầu nguyện của ai sẽ được đáp trả?

Trong cơn bão tố, một con thuyền bị đánh chìm giữa đại dương. Cả thủy thủ đoàn…