Vợ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ tiếp cận

Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết nhóm người này đã đến quán…