Ai cho phép thu hồi đất ở Thủ Thiêm vượt qua cả ý kiến Thủ tướng?

Từ tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do ông Võ Viết…